Privacy Statement

Privacy- en cookieverklaring

Algemeen

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers aan de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons bewust verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Proeflokaal Hop BV  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Proeflokaal Hop BV  via info@proeflokaalhop.nl.

Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten van derden. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar Proeflokaal Hop BV  gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief ontvangt u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events tot het moment dat u zich uitschrijft. Wanneer u zich uitschrijft worden uw gegevens uit onze database verwijderd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Nieuwsbrieven

Deze informatie geldt alleen voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrieven van de projecten die Proeflokaal Hop BV  faciliteert. Voor deze nieuwsbrieven maakt Proeflokaal Hop BV  gebruik van LaPosta. Ook hiervoor worden (flash)cookies gebruikt. Meer informatie over de cookies van LaPosta kun je vinden in hun privacy policy.

Gedurende de inschrijving zijn daar uw naam en e-mailadres bekend en indien u dat hebt ingevuld ook bij welke organisatie u werkt.

Social Media buttons

U kunt berichten op onze website delen met anderen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook, Instagram en Twitter

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op

Proeflokaal HOP BV
Adres:                  Kennemerstraatweg 215 1851NA Heiloo
Telefoon:            072 – 533 0860 / 06 – 20032721
E-mailadres:      info@Proeflokaal Hop BV
KvK-nummer:   72524790
BTW:                     NL859140313B01

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Het is niet toegestaan materiaal van deze site te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proeflokaal Hop BV . Bij toepassing van teksten of beelden van deze site dient te allen tijde de bron correct te worden vermeld.

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Proeflokaal Hop BV  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen van gegevens die op deze site worden aangetroffen.

Wanneer Proeflokaal Hop BV  hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Proeflokaal Hop BV  de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Proeflokaal Hop BV  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Proeflokaal Hop BV  niet geverifieerd.